Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy "BASIA" / ul. Przechodnia 4 / 82-103 Mikoszewo / gmina Stegna
tel. (055) 247 88 12 / kom. (+48) 602 58 24 51 / e-mail: biuro@owsb.pl

Mosty Zwodzone

Żuławy stanowią skupisko kilkunastu mostów zwodzonych, wybudowanych jeszcze w XX wieku. Te zabytki techniczne maja konstrukcje prawie całkowicie stalowe. Az trzy z nich znajdują się w miejscowości Rybiny. Naturalny węzeł wodny stanowią tu cztery łączące się rzeki: Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Linawa i Tuga Wielka Święta.

W Rybinie funkcjonują trzy mosty zwodzone: na Szkarpawie (wciąż czynny), na Wiśle Królewieckiej (unieruchomiony) oraz obrotowy most kolei wąskotorowej na Szkarpawie (czynny). W gminie Stegna, w miejscowości Tujsk, funkcjonuje jeszcze jeden most zwodzony, na rzece Tuga. Niestety nieczynnym, innego typu zabytkiem hydrotechnicznym jest stacja pomp w miejscowości Chłodniewo.